SHOP DRAWING LÀ GÌ ?
“Shop Drawing” là triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công từ bản vẽ thiết kế, bản vẽ Shop Drawing phụ vụ cho công tác thi công trực tiếp, thể hiện đầy đủ các thông tin như: cao độ, kích thước, vị trí, thông số… để kỹ sư, công nhân thi công nhìn vào đó gia công, lắp dựng và hỗ trợ trong việc bóc tách, nghiệm thu, thanh toán cũng như quyết toán khối lượng.

Hiện nay các dự án đa phần bản vẽ thiết kế kiến trúc, kết cấu và M&E thường bị xung đột, vì thế bản vẽ Shop Drawing cực kỳ quan trọng, nhất là Shop Drawing phần kết cấu (đặc biệt là phần Thép). Vì kết cấu là Bộ môn phải điều chỉnh theo kiến trúc và M&E. Các bản vẽ Shop Drawing phải được combine, update và revise liên tục để phù hợp đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng cho công tác gia công và lắp dựng.

SHOPDRAWING STEEL với định hướng trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ giải pháp Shop Drawing Thép cho khách hàng với đội ngũ kỹ sư kinh nghiệm lâu năm nắm rõ biện pháp thi công, phần mềm phù hợp, chuyên nghiệp.

Một số mẫu bản vẽ shop drawing Thép: