KHÓA HỌC THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP

Khóa học Thiết kế Kết Cấu Thép theo Tiêu Chuẩn Mỹ (AISC) -2005 chạy trên phần mềm Staad Pro.

ĐĂNG KÝ

KHÓA HỌC TEKLA STRUCTURE KẾT CẤU THÉP

Khóa học Cơ Bản dựng mô hình nhà xưởng sử dụng phần mềm Tekla Structure 21.1 hoặc 2020.

ĐĂNG KÝ

KHÓA HỌC TEKLA STRUCTURE BÊ TÔNG

Khóa học Cơ Bản dựng mô hình Bê Tông Cốt Thép bằng phần mềm Tekla Structure 2020.

ĐĂNG KÝ

KHÓA HỌC CUTTING PLAN

Khóa học Cutting Plan sơ đồ cắt tối ưu cho thép tấm và thép hình trên phần mềm chuyên dụng.

ĐĂNG KÝ

KHÓA HỌC TRIỂN KHAI BIM 4D

Khóa học triển khai BIM 4D kết hợp 3D + Tiến độ thi công sử dụng mô phỏng Mô hình thông tin kết hợp .

ĐĂNG KÝ