Chủ đầu tư thường mong muốn có thể tự thiết kế công trình để thể hiện đầy đủ ý tưởng của mình. Luật xây dựng cho phép chủ đầu tư tự thiết kế công trình khi có đủ điều kiện năng lực phù hợp với các loại, cấp công trình.
Trong trường hợp chủ đầu tư mong muốn giao phó công việc thiết kế công ty tư vấn thiết kế, thì SHOPDRAWING STEEL mong muốn được hợp tác.
SHOPDRAWING STEEL chuyên thực hiện Tư vấn và thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc, kết cấu, ME đối với công trình:
– Xây dựng dân dụng, công nghiệp.
– Công trình văn hoá thể thao.
– Công trình thương mại dịch vụ.
– Hạ tầng kỹ thuật đô thị.
– Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
Đặc biệt SHOPDRAWING STEEL có khả năng thiết kế công trình theo tiêu chuẩn của các nước khác nhau khi chủ đầu tư yêu cầu.